Prva faza projekta izgradnje geotermalne elektrane švajcarskog investicionog fonda “CloZEd Loop Energy” i njegove hrvatske kompanije “AAT Geothermae” trebala bi biti završena u 2015. godini. Ukupna vrednost investicije je 70 milona evra a projekat sufinansira i Evropska komisija sa 14,7 miliona evra iz programa NER 300 namenjenog za finansiranje inovativne klimatski prihvatljive tehnologije.

Geotermalno postrojenje će biti izgrađeno u Međimurju i proizvodiće električnu i toplotnu energiju.

http://www.energetskiportal.rs/prva-hrvatska-geotermalna-elektrana-u-2015/